Осака сет

600,00
Осака, Чикен уайт, Капа маки, Чикен маки